RE-INTEGRATIE 2e SPOOR

Met re-integratie helpen we werknemers weer aan het werk na langere tijd afwezigheid, bijvoorbeeld door ziekte. Tijdens het re-integratietraject bereidt de werknemer zich voor op terugkeer naar de arbeidsmarkt.

In sommige gevallen is het voor de werknemer niet mogelijk om terug te keren naar een functie bij de huidige werkgever. Bijvoorbeeld wanneer er geen geschikte functie vrij is of als de relatie zodanig is verstoord dat terugkeren in de organisatie niet meer gaat. Dit betekent dat de werknemer terechtkomt in het traject van re-integratie tweede spoor. In dit traject zoeken we samen met de werknemer een geschikte baan bij een andere werkgever. Dat is lang niet altijd gemakkelijk: de medewerker start immers vanuit ziekte en dat kan voelen als een extra handicap bij het zoeken naar een nieuwe baan.

Re-Integratie 2e spoor bij Verhelder Talent

Re-integratie 2e spoor is intensief voor zowel werknemer als werkgever. Verhelder Talent helpt bij re-integratie van de zieke werknemer naar een nieuwe baan buiten de organisatie door de begeleiding van de werkgever over te nemen. Dit doen wij op een positieve en resultaatgerichte manier. We gaan uit van wat de werknemer nog wél kan en vertalen die mogelijkheden naar de arbeidsmarkt. We kijken dan niet alleen naar het werk van nu, maar ook naar hoe toekomstbestendig een bepaalde stap is. Door onze kennis van de arbeidsmarkten netwerk in Noord-Holland kunnen wij werknemers met succes helpen naar een volgende stap.

In dit proces zetten wij diverse instrumenten in:

  • Tests & Assessments voor snel inzicht in persoonlijkheid, competenties, talenten en drijfveren;
  • Banen-analyse waarin we op basis van functiemogelijkheden, persoonlijkheid, interesses en drijfveren snel een overzicht krijgen van kansrijke rollen en banen;
  • Workshops & Trainingen voor het versterken van sollicitatie-en presentatievaardigheden;
  • Online coaching zodat de werknemer geactiveerd blijft, ook wanneer wij niet naast hem of haar zitten. Verhelder Talent heeft iedere week contact met uw medewerker!
  • Persoonlijke gesprekken bij ons op kantoor;
  • Ons netwerk van bedrijven in Noord-Holland!

Persoonlijk plan van aanpak

Wanneer u als werkgever ervoor kiest om hulp in te roepen gaan we graag met uw medewerker in gesprek. Zo maken wij een realistische inschatting van de arbeidsmarktkansen van uw medewerker. Op basis van dit gesprek in combinatie met de bevindingen van de arbeidsdeskundige, arbo-arts en u als werkgever stellen we een persoonlijk plan van aanpak op dat voldoet aan alle eisen die de Wet Poortwachter van u als werkgever verlangt.

Opbouw van het re-integratietraject

Een re-integratie traject kan alleen een succes zijn wanneer het een traject is op maat. De medewerker en de arbeidsmarkt zijn hierin de belangrijkste ingrediënten. Wij begeleiden de medewerker op een positieve manier om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. Elk re-integratie traject bestaat uit een paar fases:

Fase 1: Zelfinzicht en oriëntatie op de arbeidsmarkt
In eerste instantie is het belangrijk dat de werknemer inzicht krijgt in eigen capaciteiten, mogelijkheden op de arbeidsmarkt en duurzame oplossingen voor de loopbaan. Dit inzicht helpt bij het formuleren van mogelijke werkplekken en bereidt al voor op het solliciteren (inzicht in capaciteiten). Het resultaat van deze fase zijn het persoonsprofiel en zoekprofiel.

Fase 2: Versterken sollicitatievaardigheden
In deze fase werken we aan de sollicitatievaardigheden van de werknemer om zo de kans op een externe plek te vergroten. Hierbij maken we gebruik van de inzichten uit de eerste fase. Naast de ‘standaard’ sollicitatie-ingrediënten als CV, brief en LinkedIn gaan we ook aan de slag met het versterken van het netwerk van de werknemer. Vele handen maken licht werk!

Fase 3: Begeleiding naar passende baan
Deze fase zou samen kunnen vallen met fase 2. Wanneer geschikte vacatures voorbij komen, of andere kansen, begeleiden we de werknemer hierbij (voordat fase 3 al gestart is). De derde fase staat in het teken van begeleiding en monitoring van de sollicitaties. Hierbij zetten we het netwerk van de werknemer zelf in en ons professionele en lokale netwerk van werkgevers. Wij zoeken actief mee naar vacatures (jobhunting).

 

Heeft u een re-integratiebureau nodig?

Dan vertellen we u graag wat Verhelder Talent voor uw organisatie en medewerk(s) kan betekenen. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over tarieven en mogelijkheden. Of vraag onze zakelijke brochure aan. Wij vinden het belangrijk dat er een klik is met u als werkgever én met de medewerker. Voorafgaand aan ieder re-integratietraject nodigen we dan ook graag uw medewerker uit voor een kennismaking met ons. 


VRAAG BROCHURE AAN
CONTACT

Download

Download het gratis whitepaper "Impact van corona op de werkvloer".

Leuk om te weten!

Wij vinden kwaliteit, resultaat en regionale betrokkenheid belangrijk! Wij zijn daarom NOLOC gecertificeerd, partner van Huis van het Werk en lid van Stichting de Waaier.

En dat wordt beloond!